Sparing til egen bolig

Slik bruker du kalkulatoren

  • Det forutsettes 3 % rente på sparebeløpet.
  • Legg inn hvor mye egenkapital du må ha for å kjøpe bolig.
  • Egenkaptailskravet er i dag 15 prosent.
  • Legg inn boligprisen.
  • Legg inn hvor mange år du skal spare.
  • Kalkulatoren beregner beløpet du må spare (15 prosent).
  • Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare i måneden.

Du kan se hvor mye sparebeløpet endrer seg ved å legge inn forskjellige tall for boligprisen, og hvor mange år du skal spare.