Eie eller leie bolig?

Har du tenkt gjennom når du eventuelt skal kjøpe din første bolig? Prøv en av våre kalkulatorer for å finne svaret som er rett for deg.

Selv om de fleste voksne i Norge eier boligen sin, er det ikke sikkert det er smart for deg i dag, fordi:

 1. Kanskje du ikke har økonomi til å kjøpe egen bolig.
 2. Du må være klar over at det er risiko forbundet med å kjøpe fremfor å leie.

Nyttige kalkulatorer

Ikke alltid smart

 • Mange mener at man kaster penger ut av vinduet når man leier bolig. Da baserer man seg på en forutsetning om at boligprisene alltid stiger.
 • Dersom boligprisene skulle falle, kan sluttresultatet bli at du kommer bedre ut av det ved å leie.
 • Regnestykket påvirkes også av hvilken lånerente du må betale. Selv om den er lav i dag, skal vi ikke lengre tilbake enn til høsten 2008 for å finne lånerenter på det dobbelte av dagens nivå.
 • Er du usikker på hva et boliglån koster i dag, kan du besøke nettstedet Finansportalen.no.
 • Ikke glem at å leie er mer fleksibelt enn å eie.

Boligprisene kan falle mye!

Boligprisene stiger ikke alltid, selv om de i sum har steget kraftig de siste 20 årene. I årene forut, i perioden 1989-93, falt boligprisene med ca 40 prosent. I perioden august 2007 til desember 2008 falt boligprisene i gjennomsnitt med nærmere 15 prosent. Høsten 2013 så vi også fallende boligpriser.

For mange er første boligkjøp ofte kortsiktig:

 • Boligen er gjerne ganske liten, men helt ok så lenge du er alene. Hva om du får en kjæreste, og kanskje barn?
 • Du er fersk i jobben. Kanskje dukker det opp et spennende jobbtilbud et annet sted? Begge deler gjør at du muligens ønsker å selge for å kjøpe noe nytt; større eller et annet sted i landet.

Dyrt å kjøpe og selge bolig

Er det ikke da bare å selge, og kjøpe ny bolig? Det kan bli vanskelig dersom boligprisene i mellomtiden har falt:

 1. For det første koster det relativt mye å kjøpe og selge bolig. Ved kjøp må du for eksempel betale et tinglysningsgebyr (gjelder ikke borettslagsleiligheter) som utgjør 2,5 prosent av kjøpesummen. Ved salg må du kanskje ut med betaling til megler, annonsering og andre salgskostnader – gjerne i sum 2-3 prosent.
 2. Dessuten er det sik at de aller fleste av oss må låne penger for å kunne kjøpe bolig. Norske myndigheter har bestemt at alle boligkjøpere minst bør ha 15 prosent egenkapital (egne oppsparte midler).

Eksempel (uten kjøps- og salgskostnader)

 • Du har spart 300 000 kroner i egenkapital, og kjøper en bolig til to millioner kroner. Egenkapitalen din utgjør 15 prosent. Du låner 1,7 millioner kroner.
 • Etter tre år ønsker du å selge, men boligprisene har falt til sammen ti prosent siden du kjøpte.
 • Boligen du betalte to millioner kroner for er nå ”kun” verdt 1,8 millioner kroner. Siden det har gått tre år, har du kanskje nedbetalt noe på lånet – rundt 50 000 kroner. Restlånet er altså 1,65 millioner kroner. Du selger for 1,8 millioner kroner, nedbetaler restlånet og sitter igjen med 150 000 kroner i egenkapital. Med andre ord; halvparten av egenkapitalen er spist opp av prisfallet. Trekker vi fra kjøps- og salgskostnadene, blir regnestykket enda verre.
 • Hvordan er så dine sjanser for å kjøpe ny bolig? Heller dårlig!

Vi vil ikke skremme deg vekk fra å kjøpe egen bolig, men oppfordrer deg til å tenke deg grundig om og ikke uten videre droppe leiealternativet fordi noen sier at ”det er som å kaste penger ut av vinduet”. Dette handler om deg, dine planer og din økonomi. Tenk deg nøye om, og diskuter ulike alternativer med for eksempel banken din.