Gunstig sparing med BSU

Ingen over, ingen ved side. BSU er den smarteste måten å spare på!

Den mest lukrative måten å spare på er BSU – Boligsparing for ungdom. Dette er et banksparetilbud til og med det året du fyller 33 år. BSU er så gunstig at de skal ha gode grunner for å velge en annen spareform. BSU gir skattefradrag og en høy innskuddsrente.

Regler for BSU

  • Du må være under 34 år.
  • Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og 300 000 kroner totalt.
  • Har du skattbar inntekt, får du et skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet, det vil si 5 000 kroner i året dersom du sparer maksimumsbeløpet.
  • Pengene du setter inn på BSU-kontoen kan kun brukes til boligkjøp etter at spareavtalen ble inngått.
  • BSU-pengene kan også brukes til å nedbetale lån på bolig som du allerede har kjøpt.
  • BSU er en fleksibel spareordning: du er ikke bundet til et fast sparebeløp, og du kan ta en sparepause.
  • Bankene gir god rente på BSU-sparing.

Egenkapital til bolig

Ved å spare i BSU skaffer du deg egenkapital til bolig. Myndighetene har bestemt at alle som kjøper bolig bør ha minst 15 prosent av kjøpesummen i form av egne oppsparte penger, egenkapital.

For eksempel: Har du planer om å kjøpe en leilighet til to millioner kroner, må du ha minst 300 000 kroner i egenkapital. Jo mer du har klart å spare opp selv, jo mindre må eventuelt foreldrene dine stille opp med i tillegg. Da viser du banken at du har god kontroll på egen økonomi; du klarer å spare.