Eie eller leie bolig?

Slik bruker du kalkulatoren

Kalkulatoren er delt i tre: Eie bolig, leie bolig og resultatet av sammenligningen

Eie boligen

  • Du legger først inn boligprisen.
  • Legg så inn hvor mye du antar at boligprisene vil endre seg hvert år i den perioden du skal sammenligne. Hvis du tror at boligprisene går ned, setter du minus foran tallet.
  • Legg inn en normal boliglånsrente. Usikker? Se for eksempel finansportalen.no.
  • Legg inn fellesutgifter og andre bokostnader, for eksempel kommunale utgifter, eiendomsskatt, og vedlikeholdskostnader. For leiligheter er den viktigste kostnaden månedlige fellesutgifter, blant annet inkludert kommunale utgifter. En del kommuner har eiendomsskatt, som varierer fra null til 20.000 kroner (avhenger av taksten).
  • Ta også med vedlikeholdskostnader som avhenger av boligtype og alder. For en ny bolig vil den kunne være 0, og for en gammel enebolig mange tusen kroner i året.

Leie boligen

  • Legg inn hva koster det å leie en tilsvarende bolig som under eie-alternativet ovenfor.
  • Kalkulatoren beregner leien i prosent av kjøpesummen og leiekostnaden. En normal markedsleie er 4 – 5,5 prosent.
  • Legg inn antall år, dvs. perioden du skal sammenligne. Kalkulatoren beregner hvor mye boligen er verdt ved utløpet av perioden, summen av eiekostnadene i perioden, summen av leiekostnadene i perioden, samt forskjellen mellom eie- og leiekostnadene. Positiv verdi betyr at det er lønnsomt å eie.

Merk: Kjøps- og salgskostnadene er satt til samlet 5 prosent av kjøpesummen, så jo kortere tid du sammenligner, jo mer betyr kostnadene.